english version česká verze
AKTUALITY
21.10.2016

Insolvenční řízení ukončeno

Vrchní soud v Olomouci zastavil odvolací řízení navrhovatele JUDr. Ing. Petra Bernátka, LL.M., který se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně o zamítnutí jeho návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti Aircraft Industries, a.s. Proti tomuto usnesení Vrchního soudu v Olomouci již není přípustné dovolání a s ohledem na to bylo insolvenční řízení proti Aircraft Industries pravomocně skončeno.

Společnost Aircraft Industries, a.s., má uzavřeny další kontrakty na dodávky letadel do Ruské federace a nadále intenzívně jedná o dalších zakázkách do zemí Jižní Asie a Afriky. Rovněž pokračuje v jednáních s Čínou o plánovaných dodávkách. V souvislosti s dokončováním zakázek se do práce postupně vracejí zaměstnanci společnosti.
Technický úsek se věnuje dokončení certifikace letounu L 410 NG, jejiž završení se očekává v polovině příštího roku; tím bude možné postupně zahájit sériovou p>

Více na stránkách společnosti.

-- Aircraft Industries --
17.10.2016

Nové pracovní příležitosti

Do sekce "Pracovní příležitosti" byly doplněny další pracovní pozice, případně odkazy na webové stránky firem, které hledají nové zaměstnance.

-- kancelář ALV --
27.05.2016

20 let Asociace leteckých výrobců České republiky

V reprezentativním prostředí Národního technického muzea v Praze se ve čtvrtek 26. května 2016 konala oslava 20 let Asociace leteckých výrobců České republiky. Za účasti politických a dalších veřejných činitelů, kterým není lhostejný český letecký a kosmický průmysl v Česku, zazněl proslov současného prezidenta ALV ing. J. Kašpara a několik zdravic hostů. Přítomní zástupci členských firem a další hosté poté měli možnost shlédnout krátký film, který shrnuje 20 let existence ALV a ukazuje její vliv na stav leteckého a kosmického průmyslu.

Tisková zpráva ke 20 letům ALV je ke stažení zde.

-- alv --
15.04.2016

10. výročí katalogu Czech Aviation

U příležitosti AERO 2016 Friedrichshafen se LAA ČR opět podařilo ve spolupráci s Asociací leteckých výrobců České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu a s nezanedbatelným přispěním společností Aircraft Industries, LOM Praha a Aero Vodochody vydat již 10. ročník katalogu Czech Aviation, tentokrát opět v anglické verzi.

Katalog bude poprvé distribuován na již zmíněné výstavě AERO 2016 a v průběhu roku i na dalších významných výstavách.

Katalog se rozrostl na 80 stran a dává poměrně komplexní pohled na aktivity českého leteckého průmyslu. On-line verze v angličtině, ruštině a čínštině je k dispozici na adrese www.CzechAviation.info.

Závěrem je na místě poděkovat Janu Brskovskému, Kamilu Večeřovi a Vojtovi Šamanovi, bez jejichž usilovné práce by katalog nemohl vzniknout. Poděkování samozřejmě patří i všem výrobcům letadel a ostatním firmám, které s námi na připravě spolupracovaly.

-- Jan Fridrich --
04.12.2015

Inovovaný motor TP100 je nositelem ocenění Podnikatelský projekt roku

První brněnská strojírna Velká Bíteš a. s., uspěla v soutěži Podnikatelský projekt roku 2014, když získala první místo v kategorii Inovace za inovaci výroby leteckého turbovrtulového motoru TP100.

V soutěži Podnikatelský projekt roku, kterou každoročně vyhlašuje agentura CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, jsou oceňovány nejlepší investorské projekty podpořené ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. Osobní záštitu nad akcí převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Projekt První brněnské strojírny Velká Bíteš (PBS) ocenila porota složená ze zástupců Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a hodnotitelů z řad expertů. Hodnitelé vzali v potaz především skutečnost, jak PBS s pomocí evropských dotací zavedla vlastní prototyp leteckého turbovrtulového motoru TP 100 do výroby. „Ocenění našich výzkumných prací podpořených ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu si nesmírně vážíme, je to pro nás - a věřím, že i pro ostatní české podnikatele -motivací dalšího snažení a pokroku. Stejně tak věříme, že náš motor TP100 najde široké celosvětové uplatnění a tento titul mu bude na této cestě nápomocný,“ uvedl generální ředitel PBS Ing. Milan Macholán.

TP 100 je turbovrtulový motor s výkonem 180 kW a celkovou hmotnosti 61,6 kg. Jeho základem je osvědčený proudový motor TJ 100, který v této konfiguraci plní úlohu generátoru plynů, pohání volnou turbínu a přes reduktor třílistou vrtuli s konstantními otáčkami (2158 ot/min). Jeho uplatnění je v pilotovaných 1-4 místných letounech, tak i v bezpilotních prostředcích.

Dle vyjádření generálního ředitele agentury CzechInvest Karla Kučery si investorské projekty českých podnikatelů zaslouží podporu, protože zvyšuje kvalitu výrobků a zajišťuje jim úspěch. „I proto je v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podobné projekty připraveno přes 132 miliard korun,“ zdůrazňuje Karel Kučera.

První brněnská strojírna je komplexním strojírenským výrobcem, který ve vlastních provozech navrhuje a vyrábí leteckou techniku, zajišťuje přesné odlitky, hi-tec obrábění kovů, galvanické povrchové úpravy a montáž strojů.

(Pro obrázek ve větším rozlišení klikněte na náhled.)

 

-- PBS VB --
11.11.2015

Nově otevřený vědeckotechnický park společnosti UNIS

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR BUDOUCNOSTI - Líheň nových projektů nejen z oblasti letectví
V polovině roku 2015 byl v brněnské čtvrti Žabovřesky úspěšně dokončen projekt s názvem Vědeckotechnický park UNIS (VTP UNIS). Poskytne začínajícím firmám kancelářské zázemí vybavené prvotřídní technikou a především služby zkušební laboratoře, kde lze díky nejmodernějšímu vybavení testovat produkty nejen z oblasti letectví.

Nejmodernější technické zázemí
Komplex VTP UNIS se skládá ze dvou budov, které nájemcům poskytují konferenční sál, školící místnosti na každém nadzemním podlaží včetně nejmodernějšího kancelářského zázemí. Celý komplex skýtá užitnou plochu 9500 m2 a celkem až 380 pracovních míst.
Nájemci mohou využít služeb zkušebny, kde lze provádět zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC), teplotní zkoušky a vibrační zkoušky. Navíc jako jediná zkušební laboratoř v ČR umožňuje veřejné provádění zrychlených zkoušek životnosti produktů pomocí specializované HALT/HASS komory: zkoušky HALT (HighlyAcceleratedLife Test) umožňují nalézt slabá místa návrhu ještě během vývoje s cílem zvýšit spolehlivost výrobku a nalézt operační a destrukční limity výrobku; zkoušky HASS (HighlyAccelerated Stress Screening) jsou určeny pro odhalení případných vad výrobků v rámci výrobního procesu a tím snížení poruchovosti zařízení v reálném provozu.
Všechny zmíněné zkoušky jsou prováděny dle mezinárodních norem používaných např. v leteckém, automobilovém, medicínském, elektrotechnickém a strojírenském průmyslu.

Od návrhu až po finální produkt
Z dalších služeb se nájemníkům otevírají možnosti využití služeb mechanické dílny vybavené prostředím pro návrh a 3D modelování mechanických konstrukcí a kompletním vybavením pro výrobu navržených dílů a jejich ověření. Dílna je mj. vybavena CNC frézkou, 3D tiskárnou a 3D souřadnicovým měřicím strojem.
Nelze opomenout také možnost prototypové a malosériové výroby elektrotechnických produktů využívající technologie pro zajištění výroby a osazení desek plošných spojů, vlastní montáž produktů a provedení předepsaných testů včetně jejich automatizace. Dále lze využít prostředky pro dlouhodobé skladování elektrotechnických komponent.

(Pro obrázek ve větším rozlišení klikněte na náhled.)

   

-- UNIS Brno --
31.08.2015

Český letecký průmysl se prezentoval na veletrhu MAKS 2015

Ve dnech 25. až 30. srpna se na moskevském Žukovského letišti konal pravidelný letecký veletrh MAKS. Česká expozice byla již tradičně v pavilonu D3 na ploše mírně větší, než tomu bylo na předcházejícím ročníku (2013). Zatímco na celkové účasti se projevila momentální politická situace a někteří vystavovatelé do Moskvy vůbec nedorazili, úroveň české prezentace zůstává stabilní. Na ploše přes 200 m se prezentovalo 12 firem a zástupce MPO.

Největší pozornost na stánku na sebe přitahovala maketa trupu nového letounu L 410 NG vyvinutého ve společnosti Aircraft Industries; ostatně letoun sám si na veletrhu MAKS 2015 odbyl světovou premiéru "in natura". Ale co nabídnout měli i další vystavovatelé, z nich jen namátkou jmenujme výrobce motorů První brněnskou strojírnu Velká Bíteš anebo GE Aviation Czech. Na celkové zhodnocení výsledků je jetě příliš brzy, nicméně podle řady obchodních jednání se zdá, že česká účast na tomto ročníku by mohla být úspěšná.

(Pro obrázek ve větším rozlišení klikněte na náhled.)

   

-- ALV --
29.07.2015

Společnost Aircraft Industries, a.s. úspěšně realizovala první vzlet prototypu L 410 NG

Po nedávném slavnostním roll outu prototypu L 410 NG, který proběhl 15. 7. 2015 na firemním letišti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích, byl ve středu 29.7. 2015 v odpoledních hodinách úspěšně realizován první vzlet tohoto prototypu. Zároveň byly zahájeny certifikační letové zkoušky (v souladu s příslušnými předpisy). Během prvního letu byly ověřeny základní letové vlastnosti a výkony letounu, správné funkce systému ovládání letounu, správné funkce pohonné jednotky a palivové soustavy letounu a základní funkce avionických a navigačních systémů. Posádku letounu během prvního letu tvořili piloti Petr Jarocký a Stanislav Sklenář a pracovníci kvality výroby Zdeněk Koníček a Michal Sum.

Letoun L 410 NG je zásadně inovovaným modelem stávající verze letounu L 410 UVP-E20, kterou společnost Aircraft Industries, a.s. v současné době sériově vyrábí. Nový model společnosti umožní konkurovat stávajícím turbovrtulovým letounům stejné kategorie ve světě. Mezi zásadní vylepšení letounu patří vyšší platící zatížení (přibližně o 400 kg nákladu), dvojnásobné zvětšení předního zavazadlového prostoru, dále větší dolet (až 2 500 km) a vytrvalost (až 10 hodin) a to díky téměř dvojnásobnému objemu nových integrálních palivových nádrží, které jsou součástí nově konstruovaného křídla. Letoun bude mít opět o něco výkonnější pohonnou jednotku než je ta stávající, která byla modernizována již v roce 2013. Novou pohonnou jednotkou budou motory GE H85 se vzletovým výkonem 850 HP a vrtulí AV 725. Motor je vybaven novým reduktorem, který v důsledku nižších otáček vrtule umožní snížení hluku. L 410 NG dosáhne vyšší cestovní rychlosti (až 417 km/h TAS) a bude mít modernizovanou pilotní kabinu technologií Glass Cockpit od společnosti Garmin, konkrétně G3000, která výrazně přispěje ke snížení zátěže posádky a zvýšení bezpečnosti letu. Rovněž bude zásadně modernizována kabina cestujících tak, aby přinesla komfort běžný v letounech vyšší kategorie. Také dojde k podstatnému zvýšení návrhové životnosti letounu a to na 30 000 letových hodin a/nebo cyklů.

Zahájení sériové výroby letounu L 410 NG je v plánu po dokončení certifikačních zkoušek v roce 2017. Společnost hodlá do budoucna vyrábět až 30 kusů ročně.

(Pro obrázek ve větším rozlišení klikněte na náhled.)

   

-- ALV --
25.06.2015

ALV a SČLP podepsaly ujednání o spolupráci při propagaci čs. leteckého průmyslu

Koncem června tohoto roku podepsali prezidenti Asociace leteckých výrobců J. Kašpar a Svazu českého leteckého průmyslu L. Šimek po vzájemné dohodě "Společné ujednání o vzájemné spolupráci při prezentaci českého leteckého průmyslu".
K podpisu ujednání vedla oba představitele profesních svazů snaha v co nejvyšší míře podporovat ty činnosti, jejichž cílem je prezentovat a propagovat český letecký průmysl a to zejména v zahraničí.

Prvním dokladem součinnosti obou organizací byla úspěšná společná česká expozice na letošním mezinárodním veletrhu Paris Air Show v Le Bourget.

-- ALV --
27.04.2015

Generální ředitelka AI Ilona Plšková získala ocenění Manažer odvětví Doprava a letectví 2014

Ve čtvrtek 23. dubna byly v paláci Žofín vyhlášeny výsledky již 22. ročníku soutěže Manažer roku. Soutěž pravidelně vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. V kategorii Manažeři odvětví pak byla tímto prestižním titulem oceněna paní Ilona Plšková, generální ředitelka společnosti Aircraft Industries, a. s. Slavnostního večera se zúčastnili také vysocí státní představitelé včetně prezidenta republiky M. Zemana, ceny předávali ministři A. Babiš, P. Bělobrádek, L. Zaorálek a R. Brabec a další významní hosté.
Celkem bylo oceněno TOP 10 manažerů, 23 manažerů v jednotlivých odvětvích, dále pak Mladý manažerský talent a další kategorie.

Soutěž sama běží od roku 1993 a v současnosti je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží v ČR. Jejím cílem a posláním je přispívat k rozvoji elity českého managementu, proto tato soutěž vyhledává, objektivně a nezávisle vybírá a zviditelňuje nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Kompletní výsledky a další informace najdete na webové stránce soutěže.

(Pro obrázek ve větším rozlišení klikněte na náhled.)

   

-- ALV --
07.04.2015

Valná hromada ALV zvolila nové představenstvo

Ve čtvrtek 26. března 2015 se v hotelu Swing (Radslav - Černá v Pošumaví) konala jarní valná hromada ALV. Protože rok 2015 je pro Asociaci rokem volebním, bylo zvoleno nové představenstvo a nová dozorčí rada ALV (seznam členů obou orgánů asociace najdete na stránkách v sekci "Organizační struktura") a s ohledem na platnost nového Občanského zákoníku byla valnou hromadou schválena také změna stanov, která NOZ odpovídá.
ALV se tak stává "zapsaným spolkem".

-- ALV --
20.02.2015

Společnost GE Aviation Czech a ČVUT posilují spolupráci

Dne 18. února 2015 podepsaly GE Aviation Czech a ČVUT Memorandum o spolupráci. Záměrem je posílit společné výzkumné a vývojové projekty a podpořit vzdělávání studentů během studijních pobytů v GE. Společnost GE tím navazuje na úspěšnou spolupráci v minulosti v oblasti aplikovaného výzkumu a zároveň v dlouhodobé perspektivě míří k vybudování společného výzkumného, vývojového a zkušebního pracoviště, kde by studenti a učitelé z ČVUT spolupracovali s experty z GE přímo na inovačních projektech vedoucích ke zlepšení stávajícího leteckého motoru.

Podpisem memoranda také společnost GE deklaruje ochotu podílet se na definování a garanci diplomových a disertačních prací. Jak uvedl obchodní ředitel GE Aviation Czech Zdeněk Soukal: "GE podporuje studenty v rámci svých globálních i regionálních stipendijních programů. Jen za poslední dva roky je v rámci dosavadní spolupráce v programu stáží zapojeno celkem 25 studentů, z nichž devět se již stalo zaměstnanci GE."

Více o společnosti a další aktuality naleznete na webové stránce společnosti GE.

-- ALV --
26.11.2014

Našim exportérům nabízí služby nová kancelář CzechTrade v Santiagu de Chile

V listopadu zahájila činnost nová zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Las Condes, prestižní čtvrti Santiaga de Chile. Chilská ekonomika se sice řadí mezi země s mimořádně tvrdým konkurenčním prostředím, zároveň však také mezi nejrozvinutější a nejotevřenější z celé Latinské Ameriky, bez jakýchkoliv restrikcí či dovozních omezení ze strany státu. Tato země je pro zahraniční vývozce a investory mimořádně zajímavá také díky neobvykle nízkému stupni korupce, bourající tak všeobecně zažité klišé o latinskoamerickém prostředí. Stabilita ekonomická, politická i sociální jsou dobrou základnou pro navázání dlouhodobých obchodních vztahů s partnery v této zemi. Struktura chilské ekonomiky, v níž klíčovou roli vedle služeb hraje těžba a zpracování nerostů, zemědělská produkce a rybolov včetně navazujícího potravinářského průmyslu, produkce dřeva a jeho zpracování, je dobrou příležitostí pro české vývozce hledající nová odbytiště. Rovněž řešení dvou nejpalčivějších problémů země, kterými jsou nedostatek energie a vody, si v nejbližších letech vyžádá značné investice. „Úkolem naší kanceláře je pomoci zmapovat možnosti pro české exportéry v zemi, nalézt a doporučit vhodné kontakty, pomoci s prezentací firem na veletrzích a výstavách, zorganizovat jednání v teritoriu a v případě zájmu i doprovodit na jednání a třeba poskytnout i tlumočnické služby. Není pro nás nezajímavá česká firma – ať velká či malá, asistenční službu umíme ušít na míru dle konkrétních potřeb i možností českého exportéra. Zájemci o toto teritorium a naše služby se mohou s důvěrou na nás obrátit“ uvádí Josef Kunický, ředitel této nově otevřené kanceláře.

Kontakt: CzechTrade, Av. Apoquindo 4700, Piso 11, Las Condes, Santiago de Chile
e-mail: josef.kunicky(at)czechtrade.cz
tel: +56-2-2434 1852
GSM: +56-9-7440 9464

-- ALV --
18.11.2014

Memorandum o spolupráci s TA ČR

Prezident ALV Josef Kašpar a předsedkyně TA ČR Rut Bízková v pátek podepsali Memorandum o spolupráci mezi Technologickou agenturou ČR a Asociací leteckých výrobců (ALV). ALV poskytne TA ČR zpětnou vazbu ohledně nastavení programů podpory výzkumu, vývoje a inovací, bude nápomocna při hledání expertů v oblasti leteckého a kosmického výzkumu a v neposlední řadě bude spolupracovat při hledání možností uplatnění výsledků podpořených projektů v praxi. Součástí spolupráce jsou i otázky legislativního charakteru a sdílení zkušeností ze zahraničí.
Oba představitelé se shodli na tom, že program TA ČR - Centra kompetence - je velmi významným prvkem pro dosažení konkurenceschopnosti klíčových oborů, mezi které patří i letectví a kosmonautika. "Spolupráce více subjektů v daném oboru je jedinou cestou, jak získat potřebné množství expertů k dosažení společných cílů", řekl ing. Kašpar.
Více o Technologické agentuře najdete na stránkách tacr.cz

-- ALV --
06.11.2014

Rozhovor s prezidentem ALV J. Kašparem a s viceprezidentem LAA J. Fridrichem na TV Airzone

První česká letecká televize airZone TV zveřejnila v listopadu rozhovor "3x2 s významnými osbonostmi českého leteckého průmyslu", ve kterém dostali prostor pánové Fridrich, Kašpar a Šimek k vyjádření jejich pohledu na zahraniční aktivity českého letectví a zvláště na aktivity v Číně.
Rozhovor najdete na webové stránce airZone TV

-- ALV --
05.11.2014

Výstava AERO 2015 Friedrichshafen

Byly zahájeny přípravy 23. ročníku výstavy AERO Friedrichshafen, která se bude konat ve dnech 15. až 18. dubna 2015. Opět se předpokládá bohatý doprovodný program a stejně jako v roce 2014 bude i v roce 2015 velká pozornost soustředěna na letecké motory a pohonné systémy jako takové (více o programu na AERO 2015).
Rok 2014 byl z pohledu statistik velmi úspěšný. Výstavy se zúčastnilo 606 vystavovatelů z 35 zemí a 33 400 návštěvníků; akreditovalo se 529 novinářů z 30 zemí. Česká republika měla tradičně rozsáhlé zastoupení, s celkem 37 vystavovateli na ploše 3 214 m2 byla opět třetí ze zúčastněných zemí.
Vystavovatelé na AERO 2015 mohou opět získat finanční příspěvek v rámci projektu SVV, jehož garantem je agentura CzechTrade. Podmínky zůstávají stejné jako v předchozích letech; základní informace najdete na stránkách CzechTrade, k účasti je možné se hlásit již nyní u garanta akce, ing. J. Pacákové.
Další informace najdete na stránkách AERO 2015.

-- ALV --

Starší novinky naleznete v ARCHÍVU
design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru