english version česká verze
AKTUALITY
25.03.2020

Veletrh FIA 2020 zrušen

Veletrh Farnborough International Airshow 2020 byl s ohledem na pandemii COVID-19 zrušen.
Celé prohlášení představenstva veletržní správy najdete na stránkách veletrhu.

-- kancelář ALV --
29.01.2020

Změna režimu poskytování ONL

Řízení norem ONL bylo k 1.lednu 2020 ukončeno a normy jsou v posledním platném znění volně přístupné na tomto webu. Důvody tohoto rozhodnutí jakož i další detaily a přístup do databáze norem ONL najdete v příslušné sekci těchto stránek ("ONL").

-- kancelář ALV --
24.01.2020

Innovation & Aviation Summit

Dne 26. února 2020 se v Praze sejdou zástupci českých i zahraničních společností, aby nastínili budoucí vývoj leteckého průmyslu jako jednoho z nejrychleji se rozvíjejících odvětví.
Pro detailnější informace je k dispozici tisková zpráva a předběžný program konference.
Aktualizace a vstupenky najdete na webové stránce innovationandaviation.com.

-- kancelář ALV --
21.01.2020

Brožura MPO - podpora MSP 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, která obsahuje ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky, které tím dostanou souhrnné informace o dostupných možnostech podpory.
Brožura je ke stažení na stránkách MPO a taktéž na stránkách MPO jsou další informace.

-- kancelář ALV --
23.11.2019

Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě

Společnost Konference s.r.o. pořádá 2. ročník konference "Očekávaný vývoj letekého průmyslu v ČR a ve světě". Konference se koná 4. prosince 2019 v Brně v hotelu Holiday Inn.
Detaily a registrace na stránkách společnosti (konference.org).

-- kancelář ALV --
11.10.2019

Magazín CZECH AEROSPACE REPORT

Redakce Newsroomu leteckého průmyslu připravila podzimní vydání magazínu CZECH AEROSPACE REPORT, které je v elektronické podobě k dispozici na tomto odkazu.

-- kancelář ALV --
10.10.2019

e-SALON - Veletrh čisté mobility

Historicky první veletrh v Česku, jehož tématem byla čistá mobilita, se konal v polovině listopadu v pražských Letňanech. Kromě mnoha premiér elektromobilů od významných značek byly představeny i jiné alternativní pohony.
Mezi 80 vystavovateli bylo zastoupeno také letectví - na výstavní ploše se skvěla dvousedadlovka ΦNIX a představen byl vírník, schopný letu ale také jízdy na pozemních komunikacích.
Detailní informace najdete na stránkách veletrhu.
K dispozici je také rozhovor viceprezidenta LAA ing. J. Fridricha o elektroletech české výroby, který najdete na tomto odkazu.

-- kancelář ALV --
24.09.2019

Letecký (obchodní) most ČR - USA

Největším zahraničním obchodním partnerem ČR mimo EU jsou USA - a v leteckém a kosmickém průmyslu jsou také největším zahraničním investorem. Přesto se do USA vypraví vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s cílem posílit povědomí o inovativním Česku, neboť potenciál amerického trhu naše firmy nevyužívají tak, jak by vzhledem k jeho velikosti mohly.
Více najdete na webové stránce Newsroom leteckého průmyslu, nebo na sociálních sítích (FB i Twitter) a také na stránce MPO.

-- kancelář ALV --
13.09.2019

Panelová diskuse na MAKS 2019

U příležitosti české oficiální účasti na veletrhu MAKS 2019 poskytl prezident ALV Josef Kašpar rozhovor ruskému deníku Kommersant, který je jedním z nejrespektovanějších ruských ekonomických médií v RF. Ing. Kašpar v rozhovoru představil aktuální stav českého leteckého průmyslu a definoval klíčové rozvojové projekty, včetně mezinárodní spolupráce. Pozornost věnoval rověnž české stopě ve vesmíru a výzvám revoluce označované jako New Space. Online verze rozhovoru je zde: www.kommersant.ru.
Kromě toho jsou k dispozici:

-- kancelář ALV --
11.09.2019

Ozvěny české účasti na MAKS 2019

Online speciál deníku Kommersant (obdoba českého ihned.cz), který pojednává o české účasti na letošním ročníku leteckého veletrhu MAKS, je zde: www.kommersant.ru.

-- kancelář ALV --
14.06.2019

VZLÚ představí na aerosalonu Le Bourget žáru odolný kompozitní demonstrátor interiérového panelu

VZLÚ se v rámci programu P7 „Mitigate risks of fire, smoke and fumes“ společně s DLR a ALENIA podílí na vývoji kompozitních materiálů, které omezují možnost vzniku a šíření požáru a následnému vzniku nebezpečných zplodin hoření ve vnitřním prostoru letadel. V rámci řešení projektu FSS byly vyvinuty kompozitní sendvičové struktury s anorganickou matricí a anorganickým jádrem, které byly podrobeny širokému spektru zkoušek tak, aby byla ověřena jejich odolnost při požáru. Výsledný kompozitní systém vykazuje teplotní odolnost vyšší než 1000°C s prakticky nulovým vývinem zplodin. Projekt Future Sky Safety, který běží v rámci EU programu H2020, je zaměřen na zvyšování celkové bezpečnosti v oblasti civilní letecké dopravy.
Požáru odolné kompozitní materiály vyvíjené ve VZLÚ by v budoucnu mohly nahradit některé části trupu letounů, zhotovené z konvenčních kompozitů na organické bázi a při zachování stejné nebo nižší hmotnosti letounu by tak bylo možné docílit zcela nové úrovně provozní bezpečnosti.

-- VZLU --
27.05.2019

Prezident ALV Josef Kašpar zvolen jako člen představenstva ASD

Na valné hromadě evropské asociace ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) byl generální ředitel VZLÚ a prezident ALV Josef Kašpar zvolen za člena představenstva ASD. Prezidentem byl opětovně zvolen Eric Trappier, CEO Dassault Aviation, 

-- VZLU --
03.05.2019

Nový zpravodajský web o leteckém průmyslu

ALV byla jedním z iniciátorů spuštění on-line magazínu o dění v leteckém průmyslu. Web najdete na stránce aerospaceinczech.com.

-- kancelář ALV --
02.05.2019

Strategie prezentovaná na jarní členské schůzi ALV

Strategie civilního leteckého průmyslu prezentovaná na jarní členské schůzi ALV je k dispozici v členské sekci webu ALV ("Členská schůze ALV").

-- kancelář ALV --
18.03.2019

Nové pracovní příležitosti

V sekci "Pracovní příležitosti" webu ALV přibyly nové pozice, zejména pak u společnosti Mikrotechna Praha.

-- kancelář ALV --
28.02.2019

Výzkumný a zkušební letecký ústav se stal členem ESRE

Výzkumný a zkušební ústav (VZLÚ) byl  přijat za člena Association of European Space Research Establishments (ESRE). Úzká spolupráce v rámci evropských vesmírných institutů znamená pro VZLÚ možnost aktivně se podílet na budoucnosti evropského vesmírného programu.

ESRE se zaměřuje na koordinaci a integraci výzkumných činností související s vesmírem. Asociace je zaměřena zejména na evropský průmysl a snaží se o zintenzivnění spolupráce jejích členů s třetími stranami v oblasti vesmíru. Jejím cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost evropského vesmírného sektoru.

-- VZLU --
18.01.2019

HONEYWELL AEROSPACE OLOMOUC HLÁSÍ NÁVRAT DO ALV

Po 5 letech se vracíme do asociace. Hodně věcí se u nás změnilo, ale pořád jsme to my strojaři z Hluboček u Olomouce, kteří dělají špičkovou strojařinu. Podívejte se na náš profil a dozvíte se víc.

-- Honeywell Aerospace Olomouc --
19.12.2018

Výzkumný a zkušební letecký ústav se stal členem ESRE

Výzkumný a zkušební ústav (VZLÚ) byl 26. listopadu 2018 přijat za člena Association of European Space Research Establishments (ESRE). Úzká spolupráce v rámci evropských vesmírných institutů znamená pro VZLÚ možnost aktivně se podílet na budoucnosti evropského vesmírného programu.

ESRE se zaměřuje na koordinaci a integraci výzkumných činností související s vesmírem. Asociace je zaměřena zejména na evropský průmysl a snaží se o zintenzivnění spolupráce jejích členů s třetími stranami v oblasti vesmíru. Jejím cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost evropského vesmírného sektoru.

Dalšími členy jsou: Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, CIRA, DLR, INTA, NLR a ONERA.

-- kancelář ALV --
30.11.2018

Revoluce v oblasti satelitních pohonů se připravuje v ČR

Společnosti SpaceLab EU a Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) uzavřely partnerství, v jehož rámci budou během příštích pěti let společně pracovat na vývoji a komerčním využití unikátního air-breathing iontového motoru, který umožní družicím udržet svoji polohu na velmi nízké oběžné dráze. Tah motoru je vytvořen urychlením zbytkové atmosféry Země a nepotřebuje již žádnou jinou pohonnou látku. Projekt nového typu pohonu je odpovědí na zvýšenou poptávku uživatelů po provozování flotil malých družic a zlepšení samotné ekonomiky jejich provozu včetně prodloužení životnosti.

Výjimečnost celého společného projektu zvyšuje fakt, že se jedná o světově unikátní možnost zpřístupnění velmi nízkých oběžných drah družicovému provozu. Výhody operování na velmi nízké oběžné dráze jsou zcela zřejmé jak v oblasti komunikací - výrazně nižší latence (zpoždění signálu) oproti současnosti a nižší potřebný výkon vysílačů, tak např. v oblasti vizuálního monitoringu země - výrazně přesnější a jasnější snímky. Hodnota společného vývoje se pohybuje v řádech miliónů EUR. Komerční potenciál je očekáván v řádech stovek miliónů EUR. Zájemci se očekávají mezi budoucím komerčními provozovateli flotil malých družic i mezi vojenskými uživateli.

Týmy obou společností na projektu společně pracují v prostorech VZLÚ v Letňanech, kde se rodí jak počítačové simulace, tak experimentální hardware. K dispozici je potřebné laboratorní vybavení, včetně nových čistých prostor nezbytných pro realizaci experimentů a přípravu engineering modelu, který bude následně testován v kosmickém prostoru.

SpaceLab EU SE je nově vzniklou entitou zaměřenou na kosmický výzkum a jeho globální komerční využití. Za vznikem celého projektu, včetně SpaceLab EU, stojí skupina evropských nadšenců a investorů pod hlavičkou hDock42 zaměřených na podporu a komerční rozvoj evropského know-how. http://spacelabeu.com a http://hdock42.com.

-- kancelář ALV --
14.11.2018

Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) se podílí na vývoji pomocné rakety pro nový evropský raketo

VZLÚ a MT Aerospace Augsburg (MTA) podepsaly dohodu ohledně vývoje a testování částí pro nový evropský nosič ARIANE 6. Spolupráce bude završena pevnostní zkouškou krytu trysky pomocné rakety na tuhá paliva – dílu, na kterém celá raketa před startem stojí. Začátek testování je plánován v prostorách VZLÚ na léto 2019 a potrvá do začátku následujícího roku. První start rakety ARIANE 6 je pak naplánován na červenec 2020.

VZLÚ v současné době dokončuje návrh testovacího zařízení, což samo o sobě představuje náročný úkol v oblasti výzkumu a vývoje. „Zapojení do programu ARIANE 6 je pro VZLÚ významnou příležitostí, jak využít dosavadní znalosti z projektů pro Evropskou kosmickou agenturu a zároveň posunout naše zkušenosti výrazně vpřed.“ Dodává k projektu jeho vedoucí Radek Lapáček.

Zkušební zařízení musí být schopno simulovat nejenom zatížení krytu trysky pomocné rakety jak na zemi, tak během startu, ale i tuhost okolních konstrukcí – palety odpalovací rampy a kompozitního těla pomocné rakety.

-- kancelář ALV --
08.11.2018

Česká nanodružice VZLUSAT-1 oslavila 500 dní na orbitě

5. listopadu oslavila česká nanodružice VZLUSAT-1 500 dní na orbitě. Během její dosavadní mise se podařilo shromáždit data pro výzkum zemské radiace a ověřit vlastnosti nových českých kompozitů pro kosmické použití.

Nanodružice VZLUSAT-1, vyvinutá ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) ve spolupráci s českými společnostmi a univerzitami, nese na své palubě miniaturizovaný rentgenový dalekohled, přístroj FIPEX pro měření koncentrace kyslíku v atmosféře a také testuje nově vyvinutý radiační štít z kompozitního materiálu. Družice je postavena na standartní platformě CubeSat 2U o rozměrech 20 x 10 x 10 cm, váží 2 kg.

Jedním z hlavních přínosů projektu je schopnost družici samostatně sestavit v rámci jednoho pracoviště a vyslat ji následně do vesmíru. Vladimír Dániel z VZLÚ k tomu dodává:

„Mise nám pomohla ověřit si celou řadu postupů, které nyní můžeme rozvíjet na dalších, pokročilejších projektech. 500 dní na orbitě rovněž znamená, že družice prokázala nadprůměrnou životnost v rámci své kategorie. Co se týče samotných přístrojů, družice VZLUSAT-1 prokázala, že dokáže provádět měření na stejné úrovni, jako mnohem větší a nákladnější satelity, v tom patří naše mise ke světové špičce. Navíc testované kompozitní materiály k odstínění radiace od české firmy 5M prokázaly velmi dobré vlastnosti.“

Družice se pohybuje na polární dráze ve výšce 500 km rychlostí 7610 m/s. Na orbitu byla vynesena v rámci mezinárodní mise QB50 23. června 2017, do plného provozu byla uvedena 2. srpna 2017. Webová stránka družice: http://vzlusat1.cz/cs/
VZLUSAT-1 vznikla ve spolupráci s Rigaku Innovative Technologies Europe, HVM PLASMA, ÚTEF ČVUT, 5M, TTS, Innovative Sensor Technology a FEL ZČU.

-- kancelář ALV --
28.10.2018

100 let republiky - 204 let PBS

Republika slavila 100 let. Společnost PBS o sto let více; od počátku byla technologicky vyspělá a pokroková a takovou zůstala dodnes.
První brněnská strojírna (PBS) je jednou z nejstarších dosud fungujících strojíren v Evropě, její historie je delší, než historie Siemensu, General Electric i pražské ČKD. Přes řadu změn, jimiž firma během 204 let dlouhé existence prošla, se jedno během celé doby nezměnilo - pověst stabilního, kvalitního a inovativního strojírenského podniku.
Detaily o historii najdete v tiskové zprávě (anebo stručněji v infografice).

Na webu PBS najdete také více informací o letošním mimořádném počinu PBS Velká Bíteš, a.s., která v jednom roce uvedla na trh dva typy turbínových motorů.

-- kancelář ALV --
31.07.2018

Skončil veletrh FIA 2018

Ve třetím týdnu července proběhl tradiční veletrh Farnborough International Airshow 2018. Prestižní akce (Kdo nebyl ve Farnborough, jako by neexistoval...) se koná každý druhý rok a letošní českou oficiální účast tradičně připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci podpory exportu a ve spolupráci se společností Exponex.
V české expozici (o celkové ploše 102 m2) se představily firmy Aveo Engineering, Czech Airlines Technics, Jihlavan, MESIT, PBS Velká Bíteš, SpoluWorks Perfecta a RayService. Přítomni byli také zástupci Asociace leteckých a kosmických výrobců, Moravského leteckého klastru, Svazu českého leteckého průmyslu a státní správy jakož i agentur CzechInvest a CzechTrade. Samostatně se FIA 2018 zúčastnily ještě společnosti Aero Vodochody Aerospace, GE a Jihostroj. Zástupci státní správy se setkali mj. s delegací indického leteckého a obranného průmyslu, organizovanou indickou obchodní komorou. Neformální schůzky se zástupci kanadských firem navazovaly na misi, která se konala letos na jaře. PBS Velká Bíteš představila zbrusu nový motor TJ80, jehož premiéra proběhla před necelým měsícem v rámci oslav 100 let leteckého průmyslu v Brně. Společnost Aveo Engineering vystavila kolekci moderních letadlových světel, firma Ray Service, výrobce kabelových svazků a elektromechanických sestav, ukázala, že umí navrhovat moderní technická řešení kabeláže (např. pro motor Catalyst GE Aviation).
Veletrh navštívil také náměstek ministryně průmyslu a obchodu Petr Očko: „V nové funkci na MPO mám na starosti agendu inovací, nových technologií a průmyslu 4.0 a jsem rád, že právě letecký sektor dokládá technologický um zdejších firem. Letectví znamená špičkové technologie a my je máme.“
O české účasti letos bohatě informovala média. Ještě před zahájením FIA 2018 proběhla připomínka sto let existence leteckého průmyslu, po skončení veletrhu ČTK zevrubně informovala o naší účasti a k dispozici je také fotogalerie Češi na aerosalonu ve Farnborough.
Českou stopu lze najít i ve zprávě o letounu Dart 550.

-- kancelář ALV --
19.06.2018

100 let československého leteckého průmyslu

Od pátku 15. 6. do neděle 17. 6. se brněnské Náměstí Svobody změnilo v malou verzi letištní stojánky. Pět letadel, která tu byla po tři dny k vidění, mělo připomenout letošní sté výročí vzniku československého leteckého průmyslu (a zároveň také 40 let od prvního letu československého kosmonauta).

Celá akce, nad kterou pevzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. B. Šimek, ale neměla připomínat jen historii. Záměrem organizátorů bylo ukázat, že letecký průmysl se může chlubit i současností a proto byl v české premiéře k vidění elektrolet ΦNIX, stejně jako maketa trupu letounu L-410NG, do které bylo možné se i posadit; sériová výroba tohoto typu právě začíná v továrně v Kunovicích.
(Zpráva ČTK o výstavě včetně fotogalerie)
V přilehlých stanech byly k vidění malé ukázky výroby dalších tuzemských firem i činnost Fakulty informatiky VUT Brno. Ani tu organizátoři nezapomněli na novinky, v pátek byl na trh slavnostně uveden malý proudový motor TJ80 z PBS Velká Bíteš.
(Zpráva ČTK včetně fotogalerie a zpráva deníku Blesk)

-- kancelář ALV --
31.05.2018

Exportní zrcadlo - diskuse

Exportní zrcadlo diskuse - Letectví: rodinné stříbro

Účastníci oborové diskuse se ohlédli za historickými milníky a hodnotili současnou kondici českého leteckého průmyslu, který stále považujeme za rodinné stříbro naší ekonomiky.
Diskutovali náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, prezident ALV Josef Kašpar a děkan FS ČVUT Michael Valášek.
Diskusi můžete shlédnout na tomto odkazu.

-- kancelář ALV --
31.05.2018

Napsali o nás: Český letecký průmysl se může stát významným tahounem ekonomiky

Více na portálech euro.cz
anebo na businessinfo.cz
A ještě na portálu ČTK

-- kancelář ALV --
03.05.2018

Česko - letecká velmoc

Přední české firmy působící v leteckém průmyslu se ve středu 25. dubna 2018 představily v Moskvě na oborové prezentaci "Česká republika - velmoc v leteckém průmyslu". Proexportně zaměřenou akci připravilo Velvyslanectví ČR v Moskvě v rámci projektu ekonomické diplomacie na podporu vzájemné spolupráce v tomto průmyslovém sektoru.
Program zahájili P. Kroužek, chargé d'affaires ZÚ Moskva a obchodní rada M. Bašta, dále vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu E. Muřický, za ruskou stranu pak ředitel odboru leteckého průmyslu ministerstva průmyslu R. Chakimov.
Partnery akce bylo MZV ČR, MPO ČR, ALV a Moravský letecký klastr.

Další informace najdete na webu czechaircraftevent.com a v krátkém magazínu Ozvěny (spolu s fotografiemi z akce); k dispozici je také elektronická verze informačního magazínu vydaného v ruském jazyce před akcí.

-- kancelář ALV --
02.04.2018

Aplikace - Clean Sky 2 - V.výzva

Byla vyhlášena V. výzva programu podpory APLIKACE - CLEAN SKY 2. Detaily najdete na webu MPO.

-- kancelář ALV --

Starší novinky naleznete v ARCHÍVU
design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru