english version česká verze
AKTUALITY
05.01.2017

Průmyslový den Airbus Day

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO ve spolupráci s AOBP zvou na Expertní technologický seminář se společností Airbus Defence and Space (ADAS) v rámci Česko-německého obranně-průmyslového dialogu.
Bližší infomrace najdete na stránkách Sekce průmyslové spolupráce.

-- kancelář ALV --
21.10.2016

Insolvenční řízení ukončeno

Vrchní soud v Olomouci zastavil odvolací řízení navrhovatele JUDr. Ing. Petra Bernátka, LL.M., který se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně o zamítnutí jeho návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti Aircraft Industries, a.s. Proti tomuto usnesení Vrchního soudu v Olomouci již není přípustné dovolání a s ohledem na to bylo insolvenční řízení proti Aircraft Industries pravomocně skončeno.

Společnost Aircraft Industries, a.s., má uzavřeny další kontrakty na dodávky letadel do Ruské federace a nadále intenzívně jedná o dalších zakázkách do zemí Jižní Asie a Afriky. Rovněž pokračuje v jednáních s Čínou o plánovaných dodávkách. V souvislosti s dokončováním zakázek se do práce postupně vracejí zaměstnanci společnosti.
Technický úsek se věnuje dokončení certifikace letounu L 410 NG, jejiž završení se očekává v polovině příštího roku; tím bude možné postupně zahájit sériovou p>

Více na stránkách společnosti.

-- Aircraft Industries --
17.10.2016

Nové pracovní příležitosti

Do sekce "Pracovní příležitosti" byly doplněny další pracovní pozice, případně odkazy na webové stránky firem, které hledají nové zaměstnance.

-- kancelář ALV --
27.05.2016

20 let Asociace leteckých výrobců České republiky

V reprezentativním prostředí Národního technického muzea v Praze se ve čtvrtek 26. května 2016 konala oslava 20 let Asociace leteckých výrobců České republiky. Za účasti politických a dalších veřejných činitelů, kterým není lhostejný český letecký a kosmický průmysl v Česku, zazněl proslov současného prezidenta ALV ing. J. Kašpara a několik zdravic hostů. Přítomní zástupci členských firem a další hosté poté měli možnost shlédnout krátký film, který shrnuje 20 let existence ALV a ukazuje její vliv na stav leteckého a kosmického průmyslu.

Tisková zpráva ke 20 letům ALV je ke stažení zde.

-- alv --
15.04.2016

10. výročí katalogu Czech Aviation

U příležitosti AERO 2016 Friedrichshafen se LAA ČR opět podařilo ve spolupráci s Asociací leteckých výrobců České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu a s nezanedbatelným přispěním společností Aircraft Industries, LOM Praha a Aero Vodochody vydat již 10. ročník katalogu Czech Aviation, tentokrát opět v anglické verzi.

Katalog bude poprvé distribuován na již zmíněné výstavě AERO 2016 a v průběhu roku i na dalších významných výstavách.

Katalog se rozrostl na 80 stran a dává poměrně komplexní pohled na aktivity českého leteckého průmyslu. On-line verze v angličtině, ruštině a čínštině je k dispozici na adrese www.CzechAviation.info.

Závěrem je na místě poděkovat Janu Brskovskému, Kamilu Večeřovi a Vojtovi Šamanovi, bez jejichž usilovné práce by katalog nemohl vzniknout. Poděkování samozřejmě patří i všem výrobcům letadel a ostatním firmám, které s námi na připravě spolupracovaly.

-- Jan Fridrich --

Starší novinky naleznete v ARCHÍVU
design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru