english version česká verze
AKTUALITY
07.03.2017

Seminář Doing Business in the USA, Focus State: Texas

Hospodářská komora ČR zve na seminář: "Doing Business in the USA, Focus State: Texas", který HK ČR organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím USA v Praze dne 28. 3. 2017 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR (Loretánské náměstí 5, Praha 1). Předběžný program je k dispozici zde.
Jednací jazyk je AJ, účast na akci je zdarma, je však podmíněna registrací. Registrovat se lze do 23. 3. na tomto odkazu.

-- ALV --
06.03.2017

Konzultace k registraci chemických látek

MPO zve na bezplatné konzultace k registraci chemických látek podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH). Konzultace poskytuje společnost ReachSpektrum, s.r.o., v rámci veřejné zakázky MPO "Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018".

Konzultační dny probíhají v Praze a nově také ve vybraných regionech (Ostrava, Brno, Pardubice, Plzeň a Ústí nad Labem). Konzultační dny jsou určeny především malým a středním podnikům, ale mohou se účastnit i velké podniky, které budou registrovat své chemické látky v roce 2018

K dispozici je harmonogram konzultací včetně termínů a místa konání. Pro rezervaci termínu lze použít e-mailovou adresu info@reachspektrum.eu. Bližší informace najdete také na webových stránkách MPO, anebo společnosti ReachSpektrum, s.r.o.

-- ALV --
31.01.2017

Změna termínu veletrhu MAKS 2017

Upozorňujeme na posun termínu konání veletrhu MAKS 2017 o měsíc dopředu.
Nový termín je 18. až 23. července 2017.

Příprava ČOÚ pokračuje podle možností výstavní správy. První informační schůzka s realizátorem se plánuje na konec března. Zúčastněné budeme samozřejmě včas informovat.

-- ALV --
21.10.2016

Insolvenční řízení ukončeno

Vrchní soud v Olomouci zastavil odvolací řízení navrhovatele JUDr. Ing. Petra Bernátka, LL.M., který se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně o zamítnutí jeho návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti Aircraft Industries, a.s. Proti tomuto usnesení Vrchního soudu v Olomouci již není přípustné dovolání a s ohledem na to bylo insolvenční řízení proti Aircraft Industries pravomocně skončeno.

Společnost Aircraft Industries, a.s., má uzavřeny další kontrakty na dodávky letadel do Ruské federace a nadále intenzívně jedná o dalších zakázkách do zemí Jižní Asie a Afriky. Rovněž pokračuje v jednáních s Čínou o plánovaných dodávkách. V souvislosti s dokončováním zakázek se do práce postupně vracejí zaměstnanci společnosti.
Technický úsek se věnuje dokončení certifikace letounu L 410 NG, jejiž završení se očekává v polovině příštího roku; tím bude možné postupně zahájit sériovou p>

Více na stránkách společnosti.

-- Aircraft Industries --
17.10.2016

Nové pracovní příležitosti

Do sekce "Pracovní příležitosti" byly doplněny další pracovní pozice, případně odkazy na webové stránky firem, které hledají nové zaměstnance.

-- kancelář ALV --
27.05.2016

20 let Asociace leteckých výrobců České republiky

V reprezentativním prostředí Národního technického muzea v Praze se ve čtvrtek 26. května 2016 konala oslava 20 let Asociace leteckých výrobců České republiky. Za účasti politických a dalších veřejných činitelů, kterým není lhostejný český letecký a kosmický průmysl v Česku, zazněl proslov současného prezidenta ALV ing. J. Kašpara a několik zdravic hostů. Přítomní zástupci členských firem a další hosté poté měli možnost shlédnout krátký film, který shrnuje 20 let existence ALV a ukazuje její vliv na stav leteckého a kosmického průmyslu.

Tisková zpráva ke 20 letům ALV je ke stažení zde.

-- alv --
15.04.2016

10. výročí katalogu Czech Aviation

U příležitosti AERO 2016 Friedrichshafen se LAA ČR opět podařilo ve spolupráci s Asociací leteckých výrobců České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu a s nezanedbatelným přispěním společností Aircraft Industries, LOM Praha a Aero Vodochody vydat již 10. ročník katalogu Czech Aviation, tentokrát opět v anglické verzi.

Katalog bude poprvé distribuován na již zmíněné výstavě AERO 2016 a v průběhu roku i na dalších významných výstavách.

Katalog se rozrostl na 80 stran a dává poměrně komplexní pohled na aktivity českého leteckého průmyslu. On-line verze v angličtině, ruštině a čínštině je k dispozici na adrese www.CzechAviation.info.

Závěrem je na místě poděkovat Janu Brskovskému, Kamilu Večeřovi a Vojtovi Šamanovi, bez jejichž usilovné práce by katalog nemohl vzniknout. Poděkování samozřejmě patří i všem výrobcům letadel a ostatním firmám, které s námi na připravě spolupracovaly.

-- Jan Fridrich --

Starší novinky naleznete v ARCHÍVU
design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru