english version česká verze
ALV - ČLENSKÁ SEKCE
Jméno:
Heslo:
  SEZNAM ČLENŮ ALV
  Beranových 130, Praha - Letňany, 199 05

  Internet: www.vzlu.cz 
  E-mail: info@vzlu.cz
  Tel: +420 225 115 332
  IČ: 00010669

  Ing. Josef Kašpar      generální ředitel  tel.: +420 225 115 100
  Ing. Viktor Kučera     technický ředitel   tel.: +420 225 115 101
  Ing. Karel Paiger       Business Development Tel.: +420 225 115 332


  poskytované služby

  Aerodynamika

  • Výzkum a vývoj v oblasti aplikované vnější a vnitřní aerodynamiky;
  • CFD výpočty proudění, návrh letounu, optimalizace, mechanika letu;
  • Vývoj specializovaného CFD software pro vnitřní a vnější aerodynamiku;
  • Měření v nízkorychlostních a vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ - letectví, energetika, pozemní doprava, stavebnictví aj.;
  • Zatížení staveb větrem, větrná pohoda chodců aj.;
  • Simulace a měření šíření škodlivých látek v atmosféře;
  • Návrh a výroba modelů, vývoj měřících zařízení pro aerodynamické tunely;

  Pevnost a životnost konstrukcí

  • Výzkum a vývoj v oblasti pevnosti a životnosti konstrukcí;
  • Pevnostní analýzy, výpočetní a experimentální ověřování pevnostních charakteristik;
  • Statické a únavové zkoušky pokročilých konstrukcí;
  • Modální analýza, aeroelasticita, pozemní vibrační zkoušky GVT (Ground Vibration Testing);
  • Zkoušky materiálových vlastností a experimentální analýza napětí;
  • NDT (nedestruktivní zkoušky);
  • Vývoj nových postupů a softwarových aplikací pro pevnostní analýzy;
  • Vývoj nových metodik pro různé typy pevnostních zkoušek a modálních analýz;

  Materiály a technologie

  • Výzkum a vývoj v oblasti materiálů;
  • Výzkum v oblasti povrchových ochran;
  • Výzkum a vývoj efektivních metod výroby kompozitních konstrukcí infuzními metodami (RTM, VARTM, VIP aj.);

  Povrchové ochrany a korozní inženýrství

  • Výzkum a vývoj povrchových úprav

  Letecké turbíny a kompresory

  • Výzkum a vývoj spalovacích komor;
  • Výzkum a vývoj v oblasti turbínových motorů a jejich komponent;
  • Asistence při vývoji turbínových motorů a kompresorů;

  Letecké vrtule a průmyslové ventilátory

  • Vývoj moderních leteckých vrtulí;
  • Vývoj moderních průmyslových ventilátorů;

  Kompozitní konstrukce

  • Výzkum a vývoj v oblasti pokročilých kompozitních konstrukcí;
  • Vývoj kompozitních konstrukcí pro speciální účely (např. radioprůzračné);

  Kosmické aplikace

  • Vývoj mikroakcelerometrů a dalších vědeckých přístrojů pro vesmírné aplikace;
  • Engineeringové a zkušební služby pro oblast kosmu.
  design: DIS MEDIA
  Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru