english version česká verze
ALV - ČLENSKÁ SEKCE
Jméno:
Heslo:
  SEZNAM ČLENŮ ALV
  Ulice 3. května 800, 513 01 Semily

  Web: www.charvat-axl.cz
  E-mail: axl(at)charvat-axl.cz
  Tel.: +420 481 654 316
  Fax: +420 481 623 336
  IČ: 60913959


  Kontaktní osoby:

  jméno pozice tel.
  Jiří Patka ředitel společnosti +420 481 654 312
  Jaroslav Pauer manažer letecké výroby +420 481 654 443; GSM +420 777 298 927


  Profil společnosti

  Charvát AXL, a.s., navazuje na tradici výroby pro letecký průmysl, která sahá do roku 1952. V rámci restrukturalizace československého leteckého průmyslu byla firma přeorientována na náročnou leteckou výrobu, specializovanou na přistávací zařízení bojových letounů B 33, později i dopravních letounů IL 14. V pozdějších letech, kdy firma působila pod značkou Technometra k tomu přibyl vývoj a výroba podvozků zemědělských letadel řady Z 37 Čmelák, podvozků sportovních letadel typové řady Zlín Z 42 a Z 43. Mezi nejnáročnější výrobky, které firma zvládla vývojově i výrobně patřila přistávací zařízení pro dopravní letoun L 410 UVP E a přistávací zařízení pro letoun L 610 výrobce letadel Let Kunovice.

  Firma je v současné době orientována svým programem do dvou základních oborů: za prvé do výroby hydraulických prvků a zařízení, zejména hydraulických válců, za druhé do výroby dílů a agregátů pro leteckou techniku.
  V oblasti letecké techniky jsou v současné době ve výrobním programu firmy podvozky pro sportovní letouny řady ZLÍN z produkce ZLÍN Aircraft a.s., díly pro podvozky letounu L 410 z produkce AERO Vodochody, díly pro vrtule vyráběné firmou AVIA Propeller s.r.o., části urychlovacích raketových motorků záchranných systémů letadel a strojírenské součásti složitých konstrukcí. Charvát AXL, a.s., provádí rovněž generální opravy podvozků pro letadla řady Z 42, Z 43 a Z 37 Čmelák.

  Firma Charvát AXL, a.s., v současnosti zaměstnává celkem 160 zaměstnanců s ročním obratem cca 160 mil. Kč.


  Certifikace

  O kvalitě výrobků svědčí jejich úspěšné uplatnění u tuzemských i zahraničních odběratelů v nejnáročnějších provozních podmínkách a všech klimatických oblastech.

  Firma má certifikován systém jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 3834-2:2006 a ČSN EN 15085 v rozsahu certifikační úrovně CL2 a CL4. Využívá 100% výstupní kontroly, což zaručuje vysokou jakost produkce. Zkušenosti z provozu svých výrobků od uživatelů vyhodnocuje a výsledky využívá při zvyšování jejich technických parametrů a při vývoji dalších produktů.

  Charvát AXL, a.s. je držitelem Oprávnění k výrobě letecké techniky dle předpisu EASA Část 21 oddíl A hlava G a Oprávnění k údržbě a opravám letecké techniky dle předpisu EASA Část-M oddíl A hlava F, vydaného ÚCL ČR v souladu s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.
  Dále je společnost držitelem certifikátu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 pro oblast environmentálního managementu.


  Možnosti kooperační výroby:

  Charvát Axl, a.s. má pro kooperační výrobu k dispozici tyto technologie a zařízení:

  • frézování do velikosti dílů 600x1000x250 mm ve 3 a 4 osách,
  • CNC soustružení do délky 4500 mm a průměru 400 mm,
  • Honování do délky 2000 mm a průměru 180,
  • Broušení hrotové do délky 2000 mm a průměru 400 mm,
  • Broušení rovinné do délky 800 mm, šířky 300 mm a výšky 350 mm,
  • Broušení bezhroté do délky 100 mm a průměru 250 mm,
  • Broušení děrovací do délky 1400 mm a průměru 250 mm,
  • Válcování závitů do délky 125 mm a průměru 3 až 70 mm.


  Reference

  Letecká výroba Ostatní produkce
  Aero Vodochody, a.s. Tatra, a.s.
  LOM Praha, s.p. SOR Libchavy spol. s r.o.
  Explosia a.s. AMMAN Czech Republic a.s.
  GE Aviation Czech s.r.o.
  design: DIS MEDIA
  Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru