english version česká verze
ALV - ČLENSKÁ SEKCE
Jméno:
Heslo:
  SEZNAM ČLENŮ ALV
  Jana Babáka 2733/11, Brno Královo Pole, 612 00

  Kontakty:
  Tel.:
  +420 724 391 956
  E-mail: info[at]serenumspace.com
  Website: www.serenumspace.com


  Služby

  Zakázkový návrh elektroniky

  • zakázkový vývoj elektroniky, číslicové zpracování signálů, systémy sběru dat, řízení procesů v reálném čase,
  • návrh obvodů v FPGA (programovatelných hradlových polích), návrh syntetizovatelných logických bloků, zpracování velkých objemů dat v reálném čase, přeprogramovatelnost za běhu, syntéza na úrovni RTL (VHDL) volitelně doplněná na nízké úrovni (EDIF netlist), včetně alternatiních provedení pro průmysl a letectví.

  Návrh měřících a řídících algoritmů

  • zakázková instrumentace, analýza a řízení pohybu v robotice, navigace,
  • lokalizační systémy založené na inerciálním, kamerovém a majákovém měření, volitelně propojitelné se satelitní navigací; vlastní robustní estimační algoritmy, šité na míru vlastnostem trojrozměrného pohybu,
  • analýza, výpočty a implementace regulátorů a estimátorů, implementace regulátorů a estimátorů pracujících v reálném čase, dávkové zpracování dat,
  • řízení průmyslových robotů (sériové kinematické řetězce), manipulátorů, inverzní kinematika, interpolace, synchronizované víceosé řízení,
  • číslicové zpracování signálů, softwarová implementace nebo přímé zpracování v syntetizované logice (FPGA), zkušenosti v oblasti zdravotnictví, softwarového radia, akustiky a zpracování obrazu.


  Správa času a hodin

  • kompenzace zpoždění a seřízení s využitím v telekomunikacích, satelitních technologiích a navigaci,
  • přesná metrologie času, zakázková výroba zařízení, čas události, měření fáze a intervalů (10‑12 …10-10 s RMS single-shot jitter), syntéza přesné frekvence/fáze, optimální estimace času a fáze měřicích systémových hodin (skládání hodin), distribuce a synchronizace času v průmyslových a počítačových sítích, kalibrace optoelektronických součástí,
  • měření, generace a distribuce přesného času a časových značek, systémy založené na radiačně odolných FPGA,
  • numerické simulace časových a fotonických zařízení.

  Ostatní
  • kontrola a optimalizace elektronických a elektromechanických zařízení,
  • návrh a výroba prototypů včetně dokumentace pro výrobu,
  • návrh a výroba testovacích přípravků měřících zřízení,
  • měření a testování elektronických a elektromechanických zařízení,
  • poradenství při administrování zakázek pro kosmický průmysl

  Mechanika

  konstrukce - Mechanismy
  • Zkušenosti s konstrukcí kosmických aplikací (aretace, dvířka koronografu...)
  • Expertní výběr nejvhodnějších materiálů
  • V případě komplikovanější konstrukce možnost variantního řešení
  • numerická analýza fyzikálních problémů metodou konečných prvků,
  • komplexní návrh mechanických částí nebo subsystémů (skříní, pouzder, mechanismů, aretací, přípravků, atd.) z kovových i kompozitních materiálů, včetně kontrolních statických, dynamických, únavových a teplotních výpočtů,
  • hodnocení tuhostních, pevnostních, modálních, teplotních a životnostních vlastností výrobků při zavedení různých typů zatěžování (např. určení rozložení napětí, deformací a teplot; stanovení životnosti – NCÚ, VCÚ, Creep, odezvy na vibrace, analýzy MBS a rotorové dynamiky atd.),
  • poradenství při administrování zakázek pro kosmický průmysl.
  design: DIS MEDIA
  Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru