english version česká verze
ALV - ČLENSKÁ SEKCE
Jméno:
Heslo:
  SEZNAM ČLENŮ ALV
  Karlovo nám. 13, Praha 2, 121 35
  ČVUT v Praze, Fakulta strojní
  Ústav letadlové techniky


  Web: www.fs.cvut.cz/
  e-mail: Robert.Theiner@fs.cvut.cz
  Tel.: +420 224 357 205
  Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2


  Kontaktní osoby:
  Ing. Robert Theiner, Ph.D. - Vedoucí ústavu, tel.: +420 224 357 423
  Ing. Svatomír Slavík, CSc. - Zástupce vedoucího ústavu, tel.: +420 224 357 227

  Výzkum a vývoj
  • Projektování letadel a pohonných jednotek
  • Aerodynamika a mechanika letu
  • Bezpečnost a spolehlivost leteckých konstrukcí
  • Letecké vrtule
  • Kompozitní materiály a technologie
  • Aeroelasticita a modální analýza
  • Flutterové průkazy pro lehká sportovní letadla
  • Numerické modelování - FEM, CFD
  • Pevnostní analýza a zkoušení konstrukcí
  • Nedestruktivní zkušební metody
  • Trhací stroje, zkoušení materiálů
  • Tenzometrická měření kovů i kompozitů
  • Evropské a národní výzkumné projekty

  Studium letectví a kosmonautiky
  • Vzdělávání v magisterském a doktorském studijním programu
  • Nově akreditovaný mezifakultní magisterský studijní program
  „LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA“
  • Doktorské studium v oboru “Dopravní stroje a zařízení”
  • Výuka více než 40 odborných leteckých předmětů
  • Praktická laboratorní výuka na projektech z praxe
  • Projektově orientovaná výuka - semestrální a ročníkové projekty
  z praxe
  • Diplomové a doktorské práce ve spolupráci s výzkumnými ústavy
  a průmyslem
  • Mezinárodní mobilita studentů PEGASUS, CESAer, Socrates/Erasmus
  • Prezenční i kombinovaná forma studia
  • Standardní nebo individuální studijní plány
  • Povinně volitelné předměty k oborové specializaci studijních plánů
  s ohledem na požadovaný odborný profil absolventa

  design: DIS MEDIA
  Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru