english version česká verze
ALV - ČLENSKÁ SEKCE
Jméno:
Heslo:
  SEZNAM ČLENŮ ALV
  Letecká čp. 1008, Kunovice, 686 04

  Web: www.evektor.cz

  Tel.: +420 572 537 428
  Fax: +420 572 537 910
  IČ: 16361733
  Během své existence se Evektor stal vedoucí společností v oblasti vývoje a konstrukce letadel v České republice, a zároveň je považován za spolehlivého partnera v oblasti vývoje jak letecké, tak i automobilové techniky.
  Dlouhodobým cílem společnosti je dosažení významného postavení v českém leteckém prlůmyslu a aktivní účast na spolupráci v rámci evropského leteckého průmyslu a aktivní účast na spolupráci v rámci evropského leteckého průmyslu, zvláště pak v oblasti konstrukce a výroby letounů. Během své existence Evektor vyvinul a zkonstruoval známé letouny EuroStar, SportStar, Harmony, VUT100 Cobra a EV-55 Outback.
  V současné době tým Evektoru tvoří více než 280 pracovníků.

  Nabídku služeb poskytovaných Evektorem tvoří::

  • Vývoj a konstrukce letadel a letecké techniky - Evektor je držitelem osvědčení ke konstruování letadel podle EASA Part 21;
  • Vývoj a konstrukce draků letadel včetně jejich optimalizace;
  • Vývoj a konstrukce letadlových soustav;
  • Instalace pohonných jednotek;
  • Instalace avioniky a návrh elektrické soustavy letadel;
  • Všechny typy výpočtů metodou konečných prvků, včetně crashových analýz a aerodynamických výpočtů metodou CFD;
  • Analýzy chování elektromagnetického pole;
  • EMC analýzy mezisystémových interakcí;
  • Analýzy vlivu externích vyzařovacích polí;
  • Analýzy nepřímého účinku blesku;
  • Výroba dílců metodou rapid prototyping;
  • Konstrukce sestavovacích přípravků;
  • Letové zkoušky a certifikace letadel.
  design: DIS MEDIA
  Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru