english version česká verze
PUBLIKACE

Projekt Cesta k rozvoji (projekt spolufinancovaný Evropskou Unií)

Projekt Cesta k rozvoji, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005883, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Asociace leteckých a kosmických výrobců, z.s.
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury. Cílová hodnota monitorovacího indikátoru je 522. Jedná se o účastníky vzdělávacích aktivit, kteří mají z podpořeného projektu přímý prospěch.

Datum zahájení: 1. 2. 2017
Datum ukončení: 31. 1. 2020
Plakát projektu

Czech Aerospace Proceedings/Letecký zpravodaj

Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR je od roku 2003 nakladatelem odborného periodika Czech Aerospace Proceedings (původním názvem Letecký zpravodaj). V roce 2017 se však ukázalo, že je čím dál obtížnější získat kvalitní nové články. Proto představenstvo ALV rozhodlo ukončit režim pravidelného vydávání a tedy posledním vydaným pravidelným číslem tak je 1/2017.
Časopis bude nadále vycházet pouze příležitostně a pravděpodobně česky. Pro další vývoj sledujte stránky CZAEROSPACE.EU, kde jsou k dispozici dosud vydaná čísla zpětně do roku 2005.

Strategická výzkumnná agenda ALV ČR

V rámci činnosti České technologické platformy byl zpracován dokument "Strategická výzkumná agenda českého leteckého a kosmického průmyslu do roku 2025", který identifikuje ty výzkumné, vývojové a rozvojové oblasti, jejichž podpora a realizace by mohly podstatně přispět ke zlepšení současné situace domácího leteckého průmyslu.
Dokument je k dispozici ve formátu pdf (2 MB).

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stránky integrovaného registru znečišťování životního prostředí najdete na adrese www.irz.cz. Příručka pro ohlašování je zde (ve formátu pdf, 0,7 MB)

design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru