english version česká verze
PUBLIKACE

Czech Aerospace Proceedings/Letecký zpravodaj

Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR je do roku 2003 nakladatelem odborného periodika Czech Aerospace Proceedings (původním názvem Letecký zpravodaj). Redakce časopisu historicky sídlí ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a. s. Časopis v novém formátu je k dispozici na doméně CZAEROSPACE.EU spolu s archivem od roku 2005.  

Strategická výzkumnná agenda ALV ČR

V rámci činnosti České technologické platformy byl zpracován dokument "Strategická výzkumná agenda českého leteckého a kosmického průmyslu do roku 2025", který identifikuje ty výzkumné, vývojové a rozvojové oblasti, jejichž podpora a realizace by mohly podstatně přispět ke zlepšení současné situace domácího leteckého průmyslu.
Dokument je k dispozici ve formátu pdf (2 MB).

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příručka pro ohlašování zde (ve formátu pdf, 0,7 MB)

design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru