SEZNAM SKUPIN NOREM ONL, LDN A ONZ PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU Z DATABÁZE ONL

                                                                            

Skupina 0 Základní a všeobecné normy ONL LDN  
Skupina 1 Konstrukční směrnice ONL LDN  
Skupina 2 Materiály a hutní výrobky ONL LDN  
Skupina 3 Konstrukční a spojovací součásti ONL LDN  
Skupina 4 Letecké motory a vrtule ONL    
Skupina 5 Letecké motory a vrtule ONL LDN  
Skupina 6 Drak ONL LDN  
Skupina 8 Nástroje, nářadí, přípravky a stroje ONL    
Skupina 9 Pozemní letecká zařízení ONL    
Skupina 14 Slitiny hliníku tvářené. Technické dodací předpisy     ONZ
Skupina 15 Slitiny hliníku tvářené. Technické dodací předpisy     ONZ
Skupina 42 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy     ONZ
Skupina 43 Slitiny hliníku slévárenské. Materiálové listy     ONZ
Skupina 44 Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy     ONZ
Skupina 73 Plechy, pásy, pruhy, kotouče a fólie ze slitin hliníku. Rozměry     ONZ
Skupina 92 Výkovky z oceli a neželezných kovů     ONZ

 

 

 

 Legenda:

Sloupec/zkratka Význam

Stav

P1 Uvažované zavedení nové normy – ČLN, případně nahrazení nově vydanou ČSN EN, ČSN ISO;
P2 Potřeba celkové věcné a formální revize, případně nahrazení ČLN;
P3 Prodloužit platnost, případně zavedením dílčích změn;

 

Sloupec Význam
DS Datum schválení
Účin. Datum začátku účinnosti
Změna Označení změnového hlášení a index změny

 

Sloupec/zkratka Význam
Kód
ZT Změna textu normy
ZP1 Zrušení platnosti se současnou náhradou normou stejného označení, ale nové platnosti
An Aktualizace vydáním nové normy
Ar Aktualizace novým vydáním revidované normy
Az Aktualizace normy změnou normy

 

Sloupec/zkratka Význam
Poznámka
RV Revidované vydání